งานบริหารทั่วไป การประชุมพิจารณาโครงการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส2  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว1152 แนวทางการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว400 การนำส่งเงินของสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว399 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิชาผู้กำกับ ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.3/ว 1173 ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.1/ว406 การตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.3/ว 1151 แจ้งผู้รับผิดชอบในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1727


     
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มิ.ย. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ : 055-615-691 โทรสาร : 055-615-692
จำนวนผู้เข้าชม 2,852,106 เริ่มนับ 20 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com