หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๖๘ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๒๒ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๔๙๔.๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารโล่ง จำนวน ๒ หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้อจัดซื้อสังกะสีขาว กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องครอบข้าง จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๙๘,๙๐๔ บาท (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอย ๑ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอย ๑ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอย ๑ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อชุดตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์ (เมทแอมเฟตามีนและกัญชา) จำนวน ๗๐ ชุดๆ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองรังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เป็นเงิน 2,470,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3